ThePrettyGirl +1
Elisa12345! +1
Zabini +1
Evreka +1
Elinaey +1
Lazarus +1
GinnyHermionePotter +1
Frivolt +1
Minerva.Snape +1
Puffsurrare * +1
Viloss +1
Avis Fortunae +1
Allie Mazur +1
Vindict +1
Mass +1